نمونه فرمها

تمدید پروانه – اطلاعیه۱

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتر استان احتراماً به اطلاع  می رساند مدارکی که در ادامه مطلب فرم تمدید پروانه آمده است می بایست باتوجه به کسری در پرونده هر دفتر و با هماهنگی دبیرخانه کارگروه – سرکار خانم یحیی تهیه گردد. لازم به ذکر است مدیران محترم دفاتر قبل از تهیه مدارک با دبیرخانه کارگروه …

تمدید پروانه – اطلاعیه۱ ادامه »

فرم تمدید پروانه

فرم تمدید پروانه   مدارکی که باید پیوست فرم تحویل انجمن گردد: کپی برابر اصل( دفتر اسناد رسمی) تمام صفحات شناسنامه کپی برابر اصل( دفتر اسناد رسمی) پشت و رو کارت ملی کپی برابر اصل ( دفتر اسناد رسمی) مدرک تحصیلی کپی برابر اصل ( دفتر اسناد رسمی) پشت و رو کارت پایان خدمت آقایان …

فرم تمدید پروانه ادامه »