اصلاحیه – فرم اعلام نفرات جهت بیمه تکمیل درمان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر به اطلاع می رساند به ازای هر نفر فرم جداگانه تکمیل و تحویل انجمن گردد.

Image