گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / نمونه فرمها / فرم تمدید پروانه

فرم تمدید پروانه

فرم تمدید پروانه

 

مدارکی که باید پیوست فرم تحویل انجمن گردد:

کپی برابر اصل( دفتر اسناد رسمی) تمام صفحات شناسنامه

کپی برابر اصل( دفتر اسناد رسمی) پشت و رو کارت ملی

کپی برابر اصل ( دفتر اسناد رسمی) مدرک تحصیلی

کپی برابر اصل ( دفتر اسناد رسمی) پشت و رو کارت پایان خدمت آقایان

عکس ۴*۳ ( ۳ قطعه)

اصل پروانه قبلی

کپی برابر اصل شده لیست بیمه ماه قبل توسط تامین اجتماعی که نام مسول فنی دفتر با مدرک کارشناسی در آن قید شده باشد ( مربوط به دفاتری که مدیر آن  فاقد مدرک کارشناسی است)

کپی برابر اصل شده مدرک تحصیلی ، پشت و رو کارت ملی ، تمام صفحات شناسنامه ( توسط اسناد رسمی) ،سه قطعه عکس ۳*۴ مربوط به مسول فنی