ورزش و جوانان

اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتر احتراماً با توجه به سوالات مطرح شده از سمت دفاتر این موضوع را در خصوص گواهینامه های فدراسیون کوهنوردی به اطلاع می رساند: کلیه گواهینامه هایی که در عنوانشون از کلمه مربیگری یا داوری استفاده نشده مربوط به مربیگری یا داوری نیستند و دفاتر در مراجعه افراد اینچنینی فقط شناسنامه …

اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان ادامه »

فراخوان خدمات وزارت ورزش و جوانان

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتر استان احتراماً به اطلاع می رساند باتوجه به واگذاری خدمات وزارت ورزش و جوانان به دفاتر پیشخوان دولت مقتضی است دفاتر درخواست کننده در سایت epishkhan.ir در قسمت آموزش مجازی آموزش و آزمون مربوطه را انجام دهند تا پنل مربوطه براای دفتر فعال گردد. تاریخ شروع بکار ۹۵/۸/۱ روز شنبه …

فراخوان خدمات وزارت ورزش و جوانان ادامه »