اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر
احتراماً با توجه به سوالات مطرح شده از سمت دفاتر این موضوع را در خصوص گواهینامه های فدراسیون کوهنوردی به اطلاع می رساند:
کلیه گواهینامه هایی که در عنوانشون از کلمه مربیگری یا داوری استفاده نشده مربوط به مربیگری یا داوری نیستند و دفاتر در مراجعه افراد اینچنینی فقط شناسنامه عمومی آنها را ثبت کنند. در کل هر فردی که برای سرویسهای ورزش مراجعه کرد و تمایل به ثبت اطلاعات داشت ولی مستندات تخصصی نداشت فقط شناسنامه عمومی براشون ثبت گردد و رسید ثبت عمومی بهشون تحویل شود. در خصوص پاسخ برخی دفاتر  که از سمت فدراسیون کوهنوردی گواهینامه هایی در دست افراد هست که مربوط به دوره برف و یخه و درجه ای توش نیست و عدم اطلاع که باید چگونه ثبت گردد، طی استعلامی که از فدراسیون کوهنوردی انجام گردید و قبلا هم اطلاع داده شده بود گواهی های مربیگری و داوری حتما در عنوانشون از این کلمات استفاده شده و این گواهینامه ها غالبا مربوط به ورزشکاران هستند، لذا در این مرحله فقط اطلاعات شناسنامه عمومی برای آنها ثبت گردد.