مهم | قابل توجه دفاتر ثبت احوالی (ارتقاء نسخه برنامه کیهان)

باسلام خدمت مدیران محترم دفاتر

به اطلاع می رساند طبق نامه اداره کل ثبت احوال استان مرکزی مقتضی است دفاتر فعال در امر کارت هوشمند ملی حداکثر ظرف مدت یک هفته طبق راهنمای بارگزاری شده ذیل نسبت به ارتقاء نرم افزار کیهان اقدام نمایند.