تحویل در اسرع وقت تعهدنامه اجرای دستورالعمل بهداشتی تکمیل شده دفاتر به انجمن

سلام علیکم

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان احتراما به استحضار می رساند دفاتر در اسرع وقت تعهد نامه اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را به انجمن ارسال(پست) نمایند. در غیر اینصورت تبعات عدم تکمیل و ارسال تعهد نامه به عهده مدیر دفتر می باشد.ضمنا اصل فرم تکمیل شده( باامضاء و ممهور به مهر دفتر) را به انجمن ارسال نمایید.با تشکر انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان.

آدرس انجمن:میدان سرداران روبروی پارک ملت مجتمع اداری راوش طبقه ۶ واحد ۱۲ کد پستی ۳۸۱۷۹۱۴۵۸۶

تعهد نامه