گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / سازمان تنظیم مقررات منطقه مرکزی / فرم ارزیابی سازمان تنظیم مقررات-مهم

فرم ارزیابی سازمان تنظیم مقررات-مهم

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر

باسلام

احتراماً به اطلاع می رساند دفاتر محترم استان ظرف ۷۲ ساعت آینده ( تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۷) مهلت داشته تا نسبت به ارائه گزارش ارزیابی سیستمی و مکتوب و ممهور به مهر دفتر و ارسال برای انجمن اقدام نمایند.

تذکر۱: فرم مربوطه را پرینت گرفته تکمیل(به غیر از ردیفهای ۷،۶و۸ ) و سپس ، مهر و امضا و برای انجمن ارسال(پست) گردد.ضمنا در بالای فرم سال شروع فعالیت دفتر را نیز بنویسید

تذکر ۲: ردیف ۶ و ۷ و ۸ مربوط به انجمن می باشد و نیازی نیست دفاتر تکمیل نمایند.

ارزیابی

form