فراخوان خدمت سامانه سجام

دفاتر محترم استان

باسلام”

احتراماً به اطلاع می رساند دفاتری که تمایل دارند در فراخوان خدمت سامانه سجام شرکت نمایند تا پایان وقت اداری امروز ۲۴/۰۹/۹۷ مهلت دارند درخواست خود را بصورت مکتوب در سربرگ دفتر با تاریخ و شماره به انجمن از طریق فکس و یا تلگرام به انجمن ارسال نمایند.ضمنا فرم تعهدنامه ذیل را نیز مهر و امضاء نموده و به همراه درخواست ارسال نمایید .لازم به ذکر است می بایست تاییدیه آنطی تماس تلفنی با انجمن دریافت گردد. ۳۳۶۸۳۸۸۲) مجددا تاکید می‌گردد تا پایان وقت اداری امروز. فکس:۳۴۰۶۴۴۶۹ تلگرام:۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳

فرم تعهدنامه سجام