فراخوان خدمات سازمان جهاد کشاورزی

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتراستان باسلام و احترام احتراماً به اطلاع می رساند دفاتر محترم استان جهت شرکت در فراخوان ارائه خدمات سازمان جهادکشاورزی می بایست درخواستهای خود را تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۹۸/۶/۳۱ برای انجمن ارسال و تائیدیه آن را دریافت نمایند. فکس ۳۴۰۶۴۴۶۹ تلگرام ۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳ email: pish_markazi@yahoo.com