فراخوان خدمات سازمان جهاد کشاورزی

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتراستان

باسلام و احترام

احتراماً به اطلاع می رساند دفاتر محترم استان جهت شرکت در فراخوان ارائه خدمات سازمان جهادکشاورزی می بایست درخواستهای خود را تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۹۸/۶/۳۱ برای انجمن ارسال و تائیدیه آن را دریافت نمایند.

فکس ۳۴۰۶۴۴۶۹

تلگرام ۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳

email: pish_markazi@yahoo.com