آدرس جدید و تلفن انجمن

آدرس : اراک -میدان سرداران- روبروی پارک ملت- مجتمع اداری راوش-طبقه۶- واحد ۱۲ کد پستی  ۱۴۵۸۶-۳۸۱۷۹ تلفن تماس انجمن ۳۳۶۸۳۸۸۲-۰۸۶                       ایمیل pish_markazi@yahoo.com شماره تماس واحد پشتیبانی ۳۳۶۸۳۸۸۵-۰۸۶ آقای محمودی ۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳ شماره فکس۳۳۶۸۳۹۱۶-۰۸۶