گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / پست بانک / ارسال گزارش مربوط به جمع آوری تابلو پست بانک در دفاتر فاقد خدمات پست بانک

ارسال گزارش مربوط به جمع آوری تابلو پست بانک در دفاتر فاقد خدمات پست بانک

بسمه تعالی

***اخطاریه ***

مدیران محترم دفاتر

احتراماً به استحضار می رساند طی اخطاریه پست بانک و استانداری مرکزی جهت جمع آوری لوگو و تابلی خدمات پست بانک ( دفاتر فاقد خدمات مذکور )  تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۷/۸ مهلت داشته تا بصورت مکتوب نتیجه اقدامات صورت گرفته در این خصوص را برای انجمن ارسال نمائید.

۵۰۱۰۸