گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

تمدید پروانه دفتر

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً باتوجه به الزام انجام مراحل تمدید پروانه دفتر با مهلت حداکثر یک ماه قبل از اتمام تاریخ انقضاء مقتضی دفاترمحترم مراحل مربوطه ( فرم آن در ادامه مطلب)را پیگیری نمایند فلذا لیست دفاتر همراه با زمان اتمام مهلت پروانه ها در ادامه مطلب درج گردیده است.

 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان مرکزی

 

31-May-2016-Image (2)