گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / علوم پزشکی / فراخوان کارت بهداشت و کارت منزلت-خرید پرینتر

فراخوان کارت بهداشت و کارت منزلت-خرید پرینتر

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً باتوجه به آخرین اخطار کانون کشوری جهت فعالسازی کارت منزلت و بهداشت نسبت به ارائه فاکتور خرید دستگاه پرینتر به انجمن تا تاریخ ۹۵/۶/۲۶ اقدام نمایید. بدیهی است عدم ارسال فاکتور به منزله انصراف  از شرکت در فراخوان و ارائه خدمت می باشد.