درخواست توکن مخابرات دفاتر پیشخوان- فوری

بسمه تعالی

دفاتر محترم استان جهت دریافت توکن شرکت مخابرات استان هرچه سریعتر درخواستهای خود را طبق اکسل موجود در نامه زیر تکمیل و فایل آنرا برای انجمن ارسال نمایند.( فایل باید بصورت اکسل باشد.)

ایمیل:pish_markazi@yahoo.com