جلسه آموزشی امور مالیاتی- فوری

بسمه تعالی مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان احتراماً به اطلاع می رساند جلسه آموزشی قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ روز یکشنبه ساعت ۹ واقع در اداره کل پست استان ( خیابان قیام- خیابان نواب- سالن جلسات) برگزار می گردد.لذا حضور در جلسه مذکور برای دفاتر استان الزامی است.