فراخوان شهرداری ساوه – اطلاعیه ۲

بسمه تعالی

 

همکاران محترم شهر ساوه
با سلام
احتراما با توجه به لزوم تحویل ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به شهرداری ساوه ، همکاران شرکت کننده در فراخوان خدمت عوارض خوررویی شهرداری ساوه می بایست هرچه سریعتر نسبت به دریافت مبلغ ۳/۷۵۰/۰۰۰ تومان ضمانتنامه جهت شهرداری ساوه از طریق شعبه پست بانک ساوه اقدام نمایند و اصل ضمانتنامه را به آقای سیدصدرایی تحویل نمایند.