تجلیل از مدیر کل جدید ثبت احوال استان مرکزی

جلسه تجلیل از مدیر کل محترم ثبت احوال استان مرکزی جناب آقای عبدالرضا کریمی با حضور آقایان رضا غلامی ریاست انجمن صنفی دفاتر استان و احمد آقاباقری دبیر انجمن صنفی دفاتر استان در این جلسه پیرامون مسائل مربوط به دفاتر ثبت احوالی گفتگو به عمل آمد و لوح تقدیر و هدیه تقدیم آقای کریمی گردید.