دریافت خدمات اب برق گاز

بسمه تعالی

دفاتر محترم استان

احتراماً به اطلاع دفاتر فاقد خدمات آب برق وگاز می رساند هرچه سریعتر جهت فعالسازی و ارایه خدمات خصوصا دفاتری که درشهرها تک دفترهستند اقدام نمایند . ( توجه: دفاتری که تا پایان ماه فعال نگردند درجلسه بعدی کارگروه مطرح وبرخورد می گردد).

جهت فعالسازی هر کدام از این خدمات با دفتر انجمن بشماره ۳۳۶۸۳۸۸۲ هماهنگ نمایید.