جلسه آموزش امور مالیاتی

بسمه تعالی

دفاتر محترم استان احتراماً به اطلاع می رساند جلسه آموزش امور مالیاتی جهت انجام خدمت ثبت اظهارنامه مالیات بر مشاغل و لزوم آموزش کاربران دفاتر ، روز چهارشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ با حضور کارشناسان اداره امور مالیاتی در اتاق اصناف واقع در انتهای هپکو سالن جلسات برگزار می گردد. لذا مدیران محترم دفاتر بهمراه کاربران دفتر جهت شرکت در جلسه حضور بهم رسانید.

باتشکر انجمن صنفی دفاتراستان مرکزی