جلسه هم اندیشی دفاتر با اداره کل فناوری اطلاعات استان

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً به اطلاع می رساند مدیران محترم دفاتری که تمایل به شرکت در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات دفاتر پیشخوان با ریاست محترم اداره کل فناوری اطلاعات استان را دارند چهارشنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸/۴۵ در محل سالن جلسات اداره کل فناوری واقع در خیابان مخابرات حضور بهم رسانند.

باتشکر

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان