احراز هویت بر خط

باسلام

احتراماً با توجه به تاکید مدیر امور آب و فاضلاب و لزوم استفاده از احراز هویت الکترونیکی به جای دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی ، خواهشمند است به قید فوریت نسبت به ارسال نامه به انجمن جهت فعال سازی خدمت اقدام نمایید.

ایمیل انجمن :

pish_markazi@yahoo.com

فکس : ۳۳۶۸۳۹۱۶

.