فوررررری- شرکت گاز

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

احتراماً دفاتری که در دفتر خود خدمات شرکت گاز را ارائه نمی نمایند با ذکر دلیل به این انجمن تا ساعت ۱۳ اعلام فرمایند.

۳۳۶۸۳۸۸۲

باتشکر