فراخوان شهرداری ساوه- اطلاعیه ۱

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر شهر ساوه

باسلام

احتراماً باتوجه به نهایی شدن قرارداد ارائه خدمت عوارض خودرویی شهرداری ساوه دفاتری که تمایل به انجام این خدمت دارند تقاضای مکتوب خود را تا تاریخ ۹۵/۶/۱۸  روز پنج شنبه به دفتر آقای صدرایی تحویل نمایند.

لازم به ذکر است همکارانی که در مرحله قبل فراخوان ارائه درخواست کتبی نموده اند نیاز به ارائه مجدد نمی باشد.