اعلام ساعت کاری شش ماهه دوم سال

بسمه تعالی

دفاتر پیشخوان استان

احتراماً ساعت کاری نیمه دوم سال دفاتر پیشخوان دولت استان عطف به مصوبه کارگروه دفاتر استان به شرح ذیل بحضورتان اعلام می گردد.

ساعت کاری شش ماهه دوم سال :

صبح ها ۷/۳۰الی۱۴

عصرها ۱۶  الی ۱۸/۳۰

 پنج شنبه ها صبح ها ۷/۳۰ الی ۱۳  وعصرها تعطیل می باشد