ثبت نام واکسیناسیون پرسنل دفاتر پیشخوان استان مرکزی- سری دوم و پایانی

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند طی هماهنگی های صورت گرفته جهت واکسیناسیون پرسنل دفاتر پیشخوان استان جامانده از سری اول ، مدیران محترم نسبت به اعلام مکتوب لیست پرسنل شاغل در دفتر پیشخوان خود ( کلیه پرسنل ) تا روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ به این انجمن اقدام نمایند.

فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶

ایمیل pish_markazi@yahoo.com