جلسه مجمع دفاتر پیشخوان استان مرداد ۱۴۰۰

دفاتر محترم استان

باسلام

احتراماً به اطلاع کلیه مدیران دفاتری که تمایل به شرکت در انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین انجمن را داشته می رساند درخواست های مکتوب خود را تا قبل از تاریخ مجمع برای این انجمن ارسال نمایند.

فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶

ایمیلpish_markazi@yahoo.com

پیگیری ۳۳۶۸۳۸۸۲