فرم اطلاعات دفاتر

بسمه تعالی

مدیران محترم استان

باسلام

احتراماً به اطلا ع دفاتری که از اوایل سال ۱۳۹۹ تا بحال مجوز جدید دفتر پیشخوان دریافت نموده و همچنین دفاتری که هرگونه تغییر نام، تماس ، ایمیل و…. موجود در فرم مربوطه را داشته اند می رساند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه برای انجمن اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه دفاتری که تغییراتی در اطلاعات موجود در فرم مربوطه را داشته اند جهت بهبود روند اطلاع رسانی و ارتباطی انجمن با دفاتر پیشخوان استان نیز می بایست این فرم را تکمیل و ارسال نمایند.

ایمیل: pish_markazi@yahoo.com

فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶ تائیدیه ۳۳۶۸۳۸۸۲

باتشکر