اطلاعیه مهم در خصوص نام کاربری های شرکت گاز

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر

باسلام

احتراماً به اطلاع می رساند دفاتری که قصد تغییر نام کاربری دارند ( ۱: بدلیل تغییر کاربر دفتر ۲- بدلیل تغییر نام مدیر دفتر) موظف می باشند با نامه درخواست تسویه حساب کاربر با نام کاربری قبلی به اداره گاز واقع در میدان امام حسین مراجعه نموده و جوابیه تسویه حساب را همراه با فرم جدید گاز که در پیوست قرار داده می شودرا به انجمن تحویل نمایند. در صورت تحویل فرم بدون نامه تسویه حساب کاربر قبلی برای دفتر امکان فعالسازی وجود ندارد.

باتشکر