فراخوان خدمات راهداری و حمل و نقل جاده ای – شهرستان خمین

دفاتر محترم شهرستان خمین

باسلام

احتراماً به اطلاع می رساند باعنایت به درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خمین مبنی بر فعالسازی دو دفتر جهت ارائه خدمات آن اداره از دفاتری که تمایل به ارائه خدمات مذکور را دارند دعوت بعمل می آید تا با ارائه درخواست کتبی خود تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ برای این انجمن اعلام آمادگی نمایند.

باتشکر

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

ایمیل: pish_markarzi@ yahoo.com

شماره فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶ تائیدیه فکس ۳۳۶۸۳۸۸۲