نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

نام دبیرکل کانون به مدیرکل دفتر نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص شفاف سازی شرایط تمدید مجوز دفاتر پیشخوان دولت  تا پایان سال جاری .
(جهت مشاهده برروی نامه کلیک کنید)