پیرو مذاکره با آقای مهندس فلاح جوشقانی اعلام شد

پیرو پیگیری مطالبات دفاتر و انجمن ها در خصوص بازنگری در فرآیند نرخ گذاری ،تبدیل دفاتر حقیقی به حقوقی و مشکلات حادث شده در خصوص ابلاغیه شرکت پست جمهوری اسلامی برای کاهش حق السهم دفاتر که طی چند هفته اخیر باعث اعتراض دفاتر و مکاتبات کانون کشوری انجمن های صنفی و هم چنین انجمن ها گردید . آقای مهندس فلاح جوشقانی در صحبت با آقای علی فلاح دبیر کل کانون با تاکیید بر پیگیری بازنگری در نرخ خدمات اعلام نمود موضوعات مطرح شده از سوی دفاتر در خصوص شرکت ملی پست در دست بررسی می باشد و هر گونه اقدام از سوی شرکت پست تا قبل از ابلاغ سازمان تنظیم قابلیت اجرا ندارد و ملاک همان ابلاغیه گذشته می باشد وی با تاکیید به انتظارات به حق دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام نمود دفاتر صبوری کنند ظرف دو هفته آینده اقداماتی انجام و نتیجه این موارد با مشورت آقای جهرمی جهت اقدامات بعدی به اطلاع خواهد رسید .