جوابیه نظرسنجی دفاتر پیشخوان در خصوص موارد مطرح شده در جلسه نمایندگان دفاتر پیشخوان دولت با برخی مدیران شرکت ملی پست در راستای تعامل بیشتر و حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

با سلام و احترام و آرزوی موفقیت روزافزون برای همکارن محترم در شبکه بزرگ پیشخوان دولت سراسر کشور ، به آگاهی می رساند: روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت موظف است تا با بررسی وضع موجود؛ عملکرد حوزه ­ها و چالش های پیشرو دفاتر را به سمت وضعیت مطلوب هدایت نماید و با کسب آگاهی از نقاط ضعف عملکرد سازمانی، در جهت رفع آنها بکوشد و نقاط قوت کانون و شبکه دفاتر را نیز تثبیت و تقویت نماید. از این رو این نظرسنجی با همکاری شایسته همکاران اجرا شد .
در همین راستا نتایج نظرسنجی به شرح ذیل است:
۱- در دفاتر دولتی قرارداد انبوه سفارشی دیگر منعقد نمی گردد ولی دریافت بسته سفارشی انفرادی با توجه به خدمات پایه پستی دریافت خواهد شد :
۴۶/۳۵ درصد موافق – ۵۳.۶۴ درصد مخالف