پیام تسلیت

همکار گرامی جناب آقای صالحی درگذشت پدر گرامی تان را
به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را از درگاه خداوند متعال خواهانیم

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان