قابل توجه دفاترپیشخوان شهرستان اراک برگزاری جلسه در مرکز بهداشت شهرستان اراک

سلام علیکم

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان شهرستان اراک. تمامی مدیران محترم دفاتر شهرستان اراک الزاماً جهت جلوگیری از پلمپ رأس ساعت ۱۱/۴۵ دقیقه روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ در محل سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان اراک فاز یک (هپکو) حضور بهم رسانند.