گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / علوم پزشکی / فراخوان جدید کارت بهداشت صنوف

فراخوان جدید کارت بهداشت صنوف

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دفاتر استان مرکزی( از جمله دفاتر ساوه و زرندیه)

احتراماً به اطلاع می رساند جهت توسعه خدمت صدورکارت بهداشت اصناف دفاتری که تمایل به ارائه خدمت مذکور را دارند می بایست درخواستهای خود را کتباً ( نامه در سربرگ دفتر با شماره و تاریخ) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ به این انجمن ارسال نمایند.

لازم به ذکر است به درخواست های ارسالی بعد از مهلت مقرر هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تذکر مهم: تا قبل از اتمام فراخوان و تائید دانشکده های علوم پزشکی استان هیچ دفتری نسبت به خرید تجهیزات اقدام ننماید.

شماره فکس ۳۳۶۸۳۹۱۶

شماره تلگرام ۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳

ایمیل Pish_markazi@yahoo.com