ثبت اعتراضات یارانه ها-اطلاعیه شماره ۴

دفاتر محترم استان باسلام و احترام احتراماً به اطلاع می رساند دفاتر مکلف می باشند گزارش ثبت یارانه های دفتر خود را بصورت روزانه به دفتر انجمن اعلام نمایند. انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان