آغاز به کار خدمت سازمان نظام مهندسی-مهم

کلیه دفاتر شرکت کننده در جلسه آموزشی سازمان نظام مهندسی
با سلام
به اطلاع کلیه دفاتر شرکت کننده در آموزش و فراخوان سازمان نظام مهندسی این خدمت از امروز مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ اجرا میگردد. لذا خواهشمند است نسبت به جمع آوری و ارسال مدارک از مراجعین این خدمت اقدام و پس از تکمیل مدارک با دریافت هزینه پستی نسبت به ارسال آن برای سازمان اقدام نمایید.
فرمهای مربوطه به شرح ذیل:

مدارک اخذ صلاحیت جدید

مدارک لازم جهت ارتقا پروانه

مدارک لازم جهت تغییر کد پروانه

مدارک لازم جهت تمدید پروانه

مدارک لازم جهت صدور اولین پروانه

مشخصات عکس پروانه اشتغال بکار