فراخوان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی – جدید

مدیران محترم دفاتر استان

با سلام و احترام

احتراماً به اطلاع می رساند پیرو جلسه با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارائه خدمت اداره کار با موضوع ( ثبت شکایات کارگران در سامانه اداره کار) دفاتری که متقاضی دریافت این خدمت می باشند حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۹ ساعت ۱۱ مهلت داشته تا نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود به دفتر انجمن اقدام نمایند. بنا به دستور اداره کار به درخواستهای ارسالی بعد از ساعت ۱۱ روز شنبه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارسال از طریق : شماره فکس ۳۴۰۶۴۴۶۹ و شماره تلگرام ۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳ و ایمیلpish_markazi@yahoo.com