اطلاعیه- قطعی سامانه توزیع برق

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان

باسلام

احتراماً به اطلاع می رساند باتوجه به اعلام شرکت توزیع برق استان قطعی شبکه برق و عدم دسترسی بصورت سراسری بوده و در اسرع وقت مرتفع می گردد.

نکته۱: از فرستادن ارباب رجوع جهت انجام امور مربوطه به ادارات برق خودداری نمائید.

نکته۲: باتوجه به تدابیر اندیشه شده پرونده فیزیکی به ادارات نیاز به ارسال نداشته و پرونده الکترونیکی کفایت می کند.