اصلاحیه تعرفه گاز ۹۸

مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان

باسلام

احتراماً به پیوست لیست اصلاحی تعرفه های ابلاغی سال ۹۸ شرکت گاز به حضورتان اعلام می گردد.

گاز -اصلاحی استان