فرم جدید سجام

دفاتر محترم استان

احتراماً با عرض پوزش خدمت مدیران محترم دفاتر با توجه به اعلام کانون کشوری دفاتر،به اطلاع مدیران محترم دفاتر شرکت کننده در فراخوان سجام که مدارک خودرا تحویل انجمن نموده اند می رساند می بایست فرم ذیل را نیز تکمیل نموده و اصل آن را به دفتر انجمن ارسال نمایند.دفاتر محترم حتمأ تا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ فرم مربوطه را ارسال نمایند.

آدرس:بلوار قدس مجتمع آسمان بلوک۵ طبقه ۵ واحد ۷۸

کدپستی:۳۸۱۸۱۴۵۵۵۹

باتشکر

تعهد_نامه_دفاتر_ارائه_کننده_خدمات