گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اطلاعیه

بسمه تعالی

کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان

سلام علیکم

احترامأ با توجه به تخلیه تعداد زیادی از خطهای تلفن ثابت در استان و مراجعه مردم برای واریز مجدد هزینه دریافتی با هماهنگی آقای آل طاها برابر با تغییر مکان تلفن ثابت ۶۰۰۰۰ ریال دریافت گردد.ضمنأ دایری در همان محل بوده و در صورت داشتن تغییرمکان و نام هزینه جداگانه محصوب می شود.

باتشکر

انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان