اطلاعیه مالیات بر مشاغل خودرو/ اخذ اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو ( قبض مالیات قطعی) در تیرماه ۹۷

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان استان

 

با عنایت به پایان مهلت قانونی ثبت اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو به اطلاع دفاتر محترم می رساند،از روز ۳ تیرماه ۹۷ مجددا سرویس فعال خواهد شد ،  و دفاتر می توانند نسبت به ثبت درخواست قبض مالیات قطعی ( اظهارنامه مالیات مشاغل خودرو) اقدام نمایند وحسب قانون با توجه به این که خارج از موعد مقرر اقدام شده است مودیان مشمول جریمه خواهند شد. (هنوز در خصوص بخشودگی اطلاعیه ای صادر نشده است.)