گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اطلاعیه

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان شهر اراک

سلام علیکم

احتراما به استحضار کلیه مدیران محترم دفاترپیشخوان شهر اراک که در فراخوان کارت منزلت و بهداشت شرکت کرده اند می رساند در تاریخ ۹۵/۵/۵ رأس ساعت ۹/۳۰ دقیقه در دفتر انجمن حضور بهم رسانید.