خدمت کارت بهداشت

بسمه تعالی

به اطلاع دفاتر سطح شهر اراک که ارائه کننده خدمت کارت بهداشت می باشند میرساندبا توجه به هماهنگی با آقای دکترمیری کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز بهداشت درصورت درخواست متقاضی مبنی بر صدور المثنی کارت بهداشت تا تعداد ۲عدد بجز کارت اصلی بلامانع است
هزینه کارت
تک رو چاپ ۴۵۰
ریبون ۸۰۰
استهلاک دستگاه ۱۲۵۰
نیروی انسانی ۱۵۰۰
۴۰۰۰تومان جمعا هزینه کارت المثنی

با تشکر محمودی کارشناس استان