گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه
خانه / مخابرات / فراخوان جهت رودشوی یوسیم

فراخوان جهت رودشوی یوسیم

8705

دفاتر محترم آمادگی خود را در این خصوص به دفتر انجمن تا پایان ساعت اداری ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ اعلام نمایند.

تلگرام انجمن:۰۹۱۸۵۷۹۰۰۲۳

شماره تماس انجمن:۳۳۶۸۳۸۸۲