گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

اسکنر

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر استان مرکزی

به اطلاع می رساند تعداد ۳ دستگاه اسکنر به صورت محدود با شرایط ۵۰% نقد و ۵۰% مابقی طی دو فقره چک ( ماه به ماه) واگذار می نماید.

مدل دستگاه اسکنر ۴ انگشتی سوپریما کره