خدمات شهرداری

بسمه تعالی

مدیران محترم دفاتر پیشخوان دولت  کلانشهر اراک

سلام علیکم

احتراماً با عنایت به اینکه قرار است خدمات قابل ارائه شهرداری از پایلوت خارج و به همه مناطق و دفاتر دارای شرایط ذیل واگذار گردد فلذا دفاتری که میتوانند شرایط را مهیا نمایند آمادگی خود را تا تاریخ ۹۶/۲/۹  به صورت مکتوب به انجمن اعلام نمایند.

۱- حداقل ۳۰متر فضا به کار شهرداری

۲- داشتن حداقل ۴ سیستم کامپیوتر به روز

۳- حداقل یک اسکنر و یک دستگاه پرینتر

۴- شبکه اینترانت

۵- تلفن و فاکس برای باجه های شهرداری

۶- نیروی آموزش دیده از طرف انجمن معرفی میگردد.